Kereta Penumpang CL

Kereta penumpang berjenis CL berdinding kayu ini terdapat di Sumatra Barat, dahulu berfungsi sebagai kereta penumpang, pada tahun 2011 kereta penumpang ini direkondisi menjadi kereta wisata Mak Itam bersama dengan lokomotif uap E 1060.